Mencari?

Apa yang kau cari?

Apa yang kucari?

Adakah kita saling mencari?

Ataukah kita tengah berlomba mencari?

Yakinkah, apa yang dicari adalah suatu hal yang pasti?

Ataukah kita hanya tengah bermain dalam hal-hal yang nisbi?

Tolong carikan jawabmu disana,

Dan kucoba mencari jawabku disini

Komentar

Popular Posts

Novel Milea: Suara dari Dilan

9 Ciri-ciri Hamil Anak Perempuan

Quiet, The Power of Introverts [Wishful Wednesday #6]